Betingelser ved kjøp og salg

Promitto Betingelser

Våre betingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra nettbutikken til forbrukere og ved nettbutikk salg. Kundens ordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen.

Betingelser her gjelder kun for salg i Norge med Svalbard og Jan Mayen. Evt. fraktomkostninger til sistnevnte, må tas over telefon, etter ordreregisrering. Kunder utenfor dette området må henvende seg til oss pr. brev, e-post eller telefon. Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.

Priser

Prisene inkluderer 25% moms.
Dersom momsen, skatter eller andre avgifter endres vil våre priser endres tilsvarende.
Vi forbeholder oss retten til å endre prisene på nettsiden uten forvarsel. 

Bestilling

Alle bestillinger betraktes som bindende. Du mottar en ordrebekreftelse pr e-mail med all informasjon. I tillegg mottar du en e-mail med informasjon etter hvert som ordren behandles hos oss.

Dine angre- og returrettigheter

Ingen handel er avsluttet før du har sett og godkjent varen. Skulle du angre et kjøp melder du dette til oss via e-post eller så sender du varen tilbake i komplett produktemballasje innen 30 dager fra dagen du mottar varene og vedlegger med dokumentert forklaring til grunnen du leverer tilbake varen. Du velger selv om du vil ha en annen vare eller pengene tilbake. Vi gjør oppmerksom på at angrefristen utvides til 3 måneder dersom returforklaringsdokument ikke følger varen.
Betingelsen for retur er at varen ikke har vært i bruk og at den kan selges som ny. Alle merkelapper skal henge på og originalemballasjen må også legges ved.
Du kan returnere en vare uten å oppgi grunn for dette, men vi ønsker alltid at du beskriver returårsak på returskjemaet slik at vi kan forbedre oss. 
 
Fyll ut returforklaringsdokument og skriv hva du returnerer. Når vi har fått tilbake varen(e) i skadefri tilstand, betaler vi tilbake beløpet du har betalt innen 30 dager. Oppgi ditt bank- eller postgirokontonummer på returskjemaet, så har du pengene raskt på din konto, ellers sendes pengene på et vanlig utbetalingskort. Vi dekker ikke returkostnader. 

Angrerett

For dine innkjøp gjelder en angrerett på 14 dager. Denne perioden har vi valg å forlenge til 30 dager. I denne perioden har du en angrerett som innebærer at du har mulighet til å, uten noen forpliktelser fra din side og bortsett fra transportkostnadene, sende tilbake de varene du har mottatt. Du skal i så fall sende tilbake varene uskadede og ubrukte. Avgiftene er de samme uansett hvor mange varer du har kjøpt. Gjelder det en brukt vare ber vi deg kontakte oss direkte. Ved en eventuell tvist kan du henvende deg til Forbrukerrådet eller det lokale forbrukerkontoret for å få hjelp. Les også avsnittet om dine returrettigheter.

Force majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Aldersgrense

For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Montering av elektrisk utstyr

Du skal alltid bruke en registrert installasjonsvirksomhet når du skal montere elektriske produkter kjøpt hos oss. Elektrisk installasjonsmateriell ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Vi fraskriver oss et hvert ansvar for garantier dersom uautorisert personell har stått for monteringen. Promitto Group AS kan ikke holdes økonomisk ansvarlig dersom slikt skulle skje.