You are currently viewing Hydro Energi Telemark på Rjukan installerer LED-ledelys

Hydro Energi Telemark på Rjukan installerer LED-ledelys

Det er ikke mye kunnskap i norsk historie man trenger for å kunne plassere Hydro på Rjukan på kartet. Hydro på Rjukan er en viktig del av norsk historie og en del av vår kulturarv. Historiene er mange og heltemodige, men ikke minst er også Hydro en innovativ organisasjon. Kanskje ikke så rart at de har klart å holde stand helt siden 1907.

Med det som bakteppe, må vi vel kunne si at vi følte oss beæret når vi ble kontaktet av Svelgfoss Kraftverk, som hadde en utfordring de ønsket å få hjelp til å løse.

Utfordring

Svelgfoss og Moflåt Kraftverk hadde malte striper på gulv som skulle lede og vise vei til nødutganger. Men på grunn av mye trafikk ble disse fort slitt ut, og det ble kostbart og tidkrevende å vedlikeholde.

Vi ble dermed utfordret på en løsning som kunne løse behovet for markering av nødutganger på en effektiv måte.

Promitto Hydro Environment
Illustrasjon av fleksibelt tau med ledelys som brukes både som ledelys i tunnell og anleggsganger hos Svelgfoss kraftverk

Fokus på sikkerhet

Hydro Energi følger Arbeidsplassforskriften §2-21 om Rømningsveier og nødutganger. Forskriften sier blant annet at:

«Bygninger og arbeidsplasser skal være utformet med tilstrekkelige rømningsveier og nødutganger, som til enhver tid skal være åpne for fri ferdsel og lett kunne åpnes innenfra uten spesielle hjelpemidler. Ved bergarbeid under jord skal det være lett tilgjengelige utganger til overflaten. Rømningsveier og dører som er plassert i rømningsveier, skal være tilstrekkelig merket.»

Løsning

Med dette i mente, ble vi invitert til en befaring av anlegget, og forsto at vi her kunne foreslå en markering av nødutganger med LED ledelys.

Isammen med Svelgfoss Kraftverk diskuterte vi ulike muligheter, og kom frem til en løsning bestående av et fleksibelt tau som kunne brukes både som ledelys i tunnell og anleggsganger, og også som håndløper som man kunne holde seg i.

Svelgfoss Kraftverk hadde også et konkret behov for at lyset skulle slå seg på automatisk dersom det ble strømbrudd og det måtte kunne lyse i minimum 4 timer etter et strømbrudd.

Vi laget derfor et styringsskap tilpasset akkurat dette behovet. Når strømmen er på, lader batteriene slik at de er klare for å levere 4 timer med kapasitet dersom strømmen skulle falle bort.

Resultat

Promitto Nødlystau Hydro
Utsnitt av Fleksibelt tau med ledelys

Tauet med ledelys ble montert 10-15 centimeters høyde i tunnellgangene på kraftverket og rundt håndløpere.

Monteringen er enkel og fleksibel, og Hydro på Rjukan behøver ikke å bruke tid og penger på å vedlikeholde nå som tau med LED ledelys har erstattet tidligere sikkerhetsløsning.

Fakta om Hydro Energi Telemark

Kraftverkene i Telemark er Hydros eldste. Svelgfoss var først ut i 1907, og var da Europas største og verdens nest største kraftverk. Hydro Energi sine kraftverk i Telemark består av Frøystul, Vemork, Såheim, Moflåt, Mæl og Svelgfoss.

Selv om alle anleggene har blitt kraftig modernisert, er Hydros vannkraftanlegg lokalisert på de samme seks stedene den dag i dag. 

Vemork kraftverk var da den åpnet verdens største i sitt slag, og er i dag delvis omgjort til Norsk Industriarbeidermuseum. Vemork er likevel fortsatt aktivt, og er det tredje største kraftverket. Energien fra kraftverkene på Rjukan ble produsert for fabrikkene som på sin tid produserte kunstgjødsel.  

I dag brukes den fornybare vannkraften til å produsere fornybar aluminium. Såheim kraftstasjon er også fredet etter vedtak fra Riksantikvaren, med unntak av turbinene som fortsatt er i bruk og blir vedlikeholdt og oppgradert deretter. 

Kraftverkene Frøystul, Vemork, Såheim, Moflåt, Mæl og Svelgfoss sørger for omtrent 1/3 av Hydros kraftproduksjon i Norge. 

Kilde: Hydro Energi Telemark

Ble du interessert i å høre mer om denne konkrete løsningen?

Kontakt oss gjerne for en prat, så tar vi det derfra.