You are currently viewing Med sikkerhet i lyset: Optimal Bruk av LED-Nødbelysning
Fleksibelt tau med ledelys som brukes både som ledelys i tunnell og anleggsganger hos Svelgfoss kraftverk

Med sikkerhet i lyset: Optimal Bruk av LED-Nødbelysning

Vi ser at etterspørselen av LED-lys for å markere og sikre ulike typer installasjoner og nødutganger har økt betraktelig den siste tiden.

I denne artikkelen utforsker vi hvordan LED-lys, i form av grønt, rødt, og blått lys, spiller en avgjørende rolle i å skape synlighet og øke sikkerheten i ulike installasjoner. 

Enten det dreier seg om å markere elektriske installasjoner, vanninstallasjoner, eller nødutganger, eller å gi nødvendig belysning i tunneler, ser vi hvordan LED-teknologi bidrar til å øke tryggheten og reduserer risikoen under nødsituasjoner. Sammen med riktig opplæring og beredskapsforberedelser utgjør LED-nødbelysning en viktig del av enhver sikkerhetsinfrastruktur.

Rødt LED-lys for markering av elektriske installasjoner

Rødt LED-lys er en effektiv måte å markere elektriske installasjoner på. Dette er fordi rødt lys er en farge som assosieres med fare og varsling. Når rødt lys brukes i en elektrisk installasjon, gir det en klar og tydelig indikasjon på at det er en elektrisk fare i området.
For å markere elektriske installasjoner med rødt LED-lys, kan man bruke en LED-lysstripe som enkelt monteres på vegg, rundt strømskap eller i tak.

5M EMERGENCY LED STRIP RED1

Blått LED-lys for markering av vanninstallasjoner

Blått LED-lys er en farge som assosieres med vann og er en effektiv måte å markere vanninstallasjoner på. Det blåe lyset gir en klar og tydelig indikasjon på at det er en vanninstallasjon i området.
For å markere vanninstallasjoner med blått LED-lys, kan man bruke en LED-lysstripe som enkelt monteres på vegg, langs gulv eller rundt vanninstallasjonen.

Grønt LED-lys for markering av nødutganger

Nødutganger er viktige å markere tydelig og synlig. Grønt LED-lys er en effektiv måte å markere nødutganger på. Det grønne lyset gir en klar og tydelig indikasjon på hvor nødutgangen er, og hjelper personer å finne utgangen raskt i en nødsituasjon.
For å markere nødutganger med grønt LED-lys, kan man bruke LED-lysstriper som enkelt monteres over eller ved siden av nødutgangen.

Nødbelysning i tunneller

Nødbelysning i tunneler er en viktig del av sikkerhetsinfrastrukturen, spesielt når det kommer til evakuering av personer i tilfelle en nødsituasjon. Tunneler er kjent for å være farlige steder å være i tilfelle en brann, trafikkulykke eller andre nødsituasjoner som kan oppstå når som helst.

En riktig og god nødbelysning er spesielt viktig i tunneler hvor det er begrenset tilgang til naturlig lys, eller hvor det kan være mørkt på grunn av røyk eller annen forurensning.

Nødbelysningen vil gi tilstrekkelig lys som gjør det mulig for folk å bevege seg trygt og effektivt gjennom tunnelen.

Det finnes ulike typer nødbelysning som kan brukes i tunneler. LED-lys er mer pålitelige enn andre typer belysning, siden de ikke blir påvirket av vibrasjonene som kan oppstå i tunneler.

Nødbelysningen må plasseres slik at folk kan se veien ut og finne utgangene raskt. Det er også viktig at nødbelysningen er tilstrekkelig synlig i tilfelle røyk eller andre forurensninger gjør det vanskelig å se.

Når det kommer til evakuering av personer fra tunneler under en nødsituasjon, vil nødbelysning spille en viktig rolle i å gi folk en rute ut av tunnelen.

Til slutt er det viktig å påpeke at nødbelysning alene ikke vil være tilstrekkelig under en nødsituasjon.

Det er viktig å ha god opplæring og trening på plass for å sikre at folk vet hva de skal gjøre i en nødsituasjon. Dette kan inkludere opplæring i bruk av nødutganger, bruk av brannslokkingsutstyr, og hvordan man kan bevege seg raskt og trygt gjennom tunneler under en nødsituasjon.

Snakk med oss om lys

Vi hjelper deg med å finne riktig belysning til ditt prosjekt