Nødbelysning

Bruken av LED-lys har blitt stadig mer populært i ulike applikasjoner, og det har også blitt mer vanlig å bruke LED-lys for å markere forskjellige typer installasjoner og nødutganger.

Nødbelysning benyttes ofte som:

  1. Grønt lys markering av nødutganger
  2. Rødt LED-lys for markering av elektriske installasjoner
  3. Blått LED-lys for markering av vanninstallasjoner
  4. LED-lys for tunnel og servicetunneller
Les mer

Rødt LED-lys for markering av elektriske installasjoner

Rødt LED-lys er en effektiv måte å markere elektriske installasjoner på. Dette er fordi rødt lys er en farge som assosieres med fare og varsling. Når rødt lys brukes i en elektrisk installasjon, gir det en klar og tydelig indikasjon på at det er en elektrisk fare i området.
For å markere elektriske installasjoner med rødt LED-lys, kan man bruke en LED-lysstripe som enkelt monteres på vegg, rundt strømskap eller i tak.

Blått LED-lys for markering av vanninstallasjoner

Blått LED-lys er en farge som assosieres med vann og er en effektiv måte å markere vanninstallasjoner på. Det blåe lyset gir en klar og tydelig indikasjon på at det er en vanninstallasjon i området.
For å markere vanninstallasjoner med blått LED-lys, kan man bruke en LED-lysstripe som enkelt monteres på vegg, langs gulv eller i  rundt vanninstallasjonen.

Grønt LED-lys for markering av nødutganger

Nødutganger er viktige å markere tydelig og synlig. Grønt LED-lys er en effektiv måte å markere nødutganger på. Det grønne lyset gir en klar og tydelig indikasjon på hvor nødutgangen er, og hjelper personer å finne utgangen raskt i en nødsituasjon.
For å markere nødutganger med grønt LED-lys, kan man bruke LED-lysstriper som enkelt monteres over eller ved siden av nødutgangen.

Nødbelysning i tunneller

Nødbelysning i tunneler er en viktig del av sikkerhetsinfrastrukturen, spesielt når det kommer til evakuering av personer i tilfelle en nødsituasjon. Tunneler er kjent for å være farlige steder å være i tilfelle en brann, trafikkulykke eller andre nødsituasjoner som kan oppstå når som helst.

En riktig og god nødbelysning er spesielt viktig i tunneler hvor det er begrenset tilgang til naturlig lys, eller hvor det kan være mørkt på grunn av røyk eller annen forurensning.

Nødbelysningen vil gi tilstrekkelig lys som gjør det mulig for folk å bevege seg trygt og effektivt gjennom tunnelen.

Det finnes ulike typer nødbelysning som kan brukes i tunneler. LED-lys er mer pålitelige enn andre typer belysning, siden de ikke blir påvirket av vibrasjonene som kan oppstå i tunneler.

Nødbelysningen må plasseres slik at folk kan se veien ut og finne utgangene raskt. Det er også viktig at nødbelysningen er tilstrekkelig synlig i tilfelle røyk eller andre forurensninger gjør det vanskelig å se.

Når det kommer til evakuering av personer fra tunneler under en nødsituasjon, vil nødbelysning spille en viktig rolle i å gi folk en rute ut av tunnelen.

Til slutt er det viktig å påpeke at nødbelysning alene ikke vil være tilstrekkelig under en nødsituasjon.

Det er viktig å ha god opplæring og trening på plass for å sikre at folk vet hva de skal gjøre i en nødsituasjon. Dette kan inkludere opplæring i bruk av nødutganger, bruk av brannslokkingsutstyr, og hvordan man kan bevege seg raskt og trygt gjennom tunneler under en nødsituasjon.