You are currently viewing Promitto Group AS inngår forhandleravtale i Tyskland

Promitto Group AS inngår forhandleravtale i Tyskland

Vi har den glede av å kunne presentere SoLight, vår nye forhandler i Tyskland

I likheten med alle andre bransjer har også bygg- og anleggsindustrien lidd lenge under delvis nedstengning under pandemien, høye materialpriser, varemangel, utfordringer med å skaffe arbeidskraft, skyhøye transportkostnader, renteøkninger og krig i Europa.

Det ser allikevel ut til at investeringsvilligheten er til stede. Tunneler skal bygges og renoveres, veier skal skapes, næringsbygg og boliger skal bygges og infrastruktur skal ivaretas.

Tyskland er ingen unntak, og det er her SoLight kommer inn i bildet.

Dette er et samarbeid vi har jobbet med over tid, og som endelig har kommet formelt i gang. Det tyske markedet er upløyd mark for oss, men her ser vi et stort potensial for å nå ut til et større antall bedrifter som har behov for våre produkter

Fakta om SoLight

SoLight ble etablert i 2012, og har sitt nedslagsfelt i hele Tyskland med spesialekspertise innen event teknologi. SoLight har høy kompetanse innen lys-, lyd- og videoteknikk og organiserer og hjelper bedrifter med å få på plass det perfektet arrangementet. Deres lidenskap og drivkraft er å skape et teknisk problemfritt arrangement innenfor kostnadseffektive rammer.

Satser i det tyske markedet

Med det som bakteppe, var SoLight på jakt etter å utvide sin produkt- og serviceportefølje for å være en komplett leverandør innen sitt felt. Med sin spesialkompetanse innen lysteknikk, så SoLight en stor mulighet til å kunne serve flere bransjer, og valget falt på LED-lysporteføljen fra Promitto.

Vi ser en stor mulighet til å utvide vårt nedslagsfelt ut i Europa, med SoLight i spissen, og vi gleder oss til fortsettelsen

SoLight er nå i ferd med å etablere egen nettside med deler av Promitto Group sin produktportefølje.